Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Hamina Tattoon Ystävät ry

2. Rekisteristä vastaavan nimi ja yhteystiedot

Hamina Tattoon Ystävät ry, tattoon.ystavat@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Hamina Tattoon Ystävät ryn jäsentietorekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Hamina Tattoon Ystävät ryn jäsenten tiedot on kerätty Hamina Tattoon Ystävät ryn jäsentietorekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään jäsentiedotteiden ja -kutsujen postitukseen sähköisesti ja postitse.

5. Rekisterin tietosisältö

Hamina Tattoon Ystävät ryn jäsentietorekisteriin on kirjattu Hamina Tattoon Ystävät ryn jäsenien tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet Mistä ja miten tiedot kerätään rekisteriin?

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään täyttämällä paperinen jäsenlomake tai henkilö lähettää täyttämänsä paperisen jäsenlomakkeen sähköisesti Hamina Tattoon Ystävät ryn sähköpostiin tattoon.ystavat@gmail.com

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Ketkä kaikki pääsevät tarkastelemaan rekisterin tietoja?

Hamina Tattoon Ystävät ryn hallituksen jäsenet

8. Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Hamina Tattoon Ystävät ryn jäsentietorekisteriin kirjattujen jäsenien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet Miten tietoja säilytetään ja miten tietoturvallisuudesta huolehditaan?

Hamina Tattoon Ystävät ry on kirjannut Hamina Tattoon Ystävät ryn jäsentietorekisteriin kerätyt jäsenien tiedot Excel-taulukkoon. Tietoturvasta huolehtii tietokoneeseen asennettu tietoturvaohjelma.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi. Miten rekisteröidyt voivat tarkistaa tai muokata hänestä tallessa olevia tietojaan? Miten rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista?

Hamina Tattoon Ystävät ryn jäsentietorekisteriin rekisteröity jäsen voi lähettää tietojensa tarkistus- ja/tai muokkauspyynnön sekä pyytää tietojensa poistamista ottamalla yhteyttä Hamina Tattoon Ystävät ry hyn.